TJENESTER

ARK PRO
Vi kan tilby bistand innen prosjektering av nybygg, rekkehus, kjedehus, leilighetsbygg og næringsbygg. Tilbyr også bistand innen bruksendringer, seksjonering, tomtedeling etc.
 
Tiltaksklasse 1
KONSTRUKSJONSSIKKERHET PRO
Vi tilbyr statiske beregninger av bærekonstruksjoner
 
Tiltaksklasse 1
BYGNINGSFYSIKK PRO
Vi tilbyr bistand innen byggtekniske løsninger og detaljer.
 
Tiltaksklasse 1
SØK
Vi kan være ansvarlig søker for oppføringer av boliger og andre relaterte byggesaker.
 
Tiltaksklasse 2
UTFØRELSE
Montering av trekonstruksjoner, betongkonstruksjoner og murarbeid.
 
Tiltaksklasse 1
UAVHENGIG KONTROLL
Kontroll av våtrom.
 
Tiltaksklasse 1
Vi har samarbeidspartnere for ulike ansvarsområder som geoteknikk, støyutredning, ventilasjon, sanitære installasjoner og brannteknisk prosjektering.